My Tracks รีวิวแอพ สำหรับนักเดินทาง

My Tracks รีวิวแอพ สำหรับนักเดินทาง
My Tracks รีวิวแอพ
My Tracks รีวิวแอพ

    

         ในยุคปัจจุบันนี้จะบอกว่าเป็นยุคแห่งการท่องเที่ยวก็ว่ากันได้ ในการเดินทางบางทีเราอยากทราบถึงระยะทางในการเดินทางของตัวเราเอง ในวันนี้เรามีแอพที่สามารถส่วยทุกท่านได้โดยแอพที่มีชื่อว่า My Tracks เป็น app ที่สามารถใช้ในการบันทึกเส้นทางในการเดินทางของเราแบบอัตโนมัติได้ โดยเพียงแค่เราเชื่อมต่อกับ GPS แล้วเปิดทำการเปิดแอพนี้ขึ้นจากนั้นจะดึงแผนที่จาก google map มาใช้ในการบันทึกเส้นทางหรือระยะทางในการเดินทางของเราได้เลย นอกจากนี้ My Tracks ยังมีความสามารถในการคำนวน ระยะทางความเร็วได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ My Tracks คือ

  1. สามารถใช้ดูระยะในการเดินทางว่าเดินไปแล้วกี่กิโลเมตรแล้ว
  2. สามารถบันทึกเส้นทางที่เราได้เดินทางแล้วสามารถที่จะเก็บเอาไว้ เวลาที่เราจะใช้งานก็เปิดมาดูได้
  3. สามารถที่จะใช้จับเวลาในการเดินทางเอาไว้ แล้วเอามาเทียบเวลาในการเดินทางว่าเส้นทางไหนเร็วกว่า
  4. อีกทั้งยังสามารถใช้จับผิดแฟนได้ว่าไปไหนมาให้เราทำการกดเปิด แอพเอาไว้ แล้วมาตรวจ map ในภายหลังก็ได้เช่นกัน

Untitled

ในการทำงานเริ่มต้นต้องทำการเปิดโปรแกรมมาแล้วจะมีเส้นทางที่เราเคยบันทึก ในส่วนถ้าเราจะบันทึกเส้นทางในการเดินทางใหม่ ให้เราทำการลงมากดปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลย (แต่ต้องทำการเปิด GPS ด้วย)

Untitled

เรายังสามารถที่จะกดดูที่สถิติ เพื่อดูค่าในการเดินทางของเราว่าระยะทางและความเร็วที่เราใช้ในการเดินทางมีเท่าไร

ผู้ที่สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลด My Tracks ได้ที่ play store

Join the Discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top