กฝผ.เปิดนอกจากนี้ยังมีฉลากบนสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย แบบใหม่! เริ่มใช้ 1 มกราคม 62 เป็นต้นไป

สำหรับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับ it ล้วนๆเลยล่ะครับ เพราะว่าสินค้า it รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปนั้นล้วนใช้พลังงานจากไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งความแตกต่างของการประหยัดไฟนั้นก็บ่งบอกได้ด้วยฉลาก เหหมือนๆที่เราเคยได้ยินกันมาว่าฉลากเบอร์ 5 ประหยัดไฟดีที่สุดนั่นล่ะครับ

แล้วเจ้า ฉลากเบอร์ 5 นี้ก็มีมานาน 20 ปีแล้ว ซึ่งก็มีมาตรฐานเปลี่ยนขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังคงแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบเดิมมานาน และในปัจจุบันมีการเพิ่ม QR Code เพื่อไว้สแกนกับ App “Label No.5” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ และป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ปลอมฉลากเบอร์ 5

สำหรับ “ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” จะมีถึง 4 รูปแบบด้วยกัน

  1. แบบไม่มีดาว เหมือนกับเบอร์ 5 เดิมทุกประการ
  2. แบบ 1 ดาว
  3. แบบ 2 ดาว
  4. แบบ 3 ดาว

โดยยิ่งดาวเยอะจะยิ่งมีประสิทธิภาพประหยัดไฟมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีฉลากบนสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นได้ประหยัดพลังงานทางอ้อมและลดการช้ไฟฟ้าอย่างไม่จำเป็นอีกด้วย เช่น เสื้อแบบไม่ต้องรีด มาม่าแบบไม่ใช้น้ำร้อน เพื่อเป็นการสงเสริมการใช้พลังงานให้มีคุณค่าอย่างมากที่สุด

Join the Discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top